CĂN HỘ MẪU ONE VERANDAH QUẬN 2
Chủ đầu từ: Chị Châu
Dự Án: ONE VERANDAH
Vị Trí: Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Phong cách thiết kế: Hiện đại
Đơn vị thực hiện: 𝐑𝐨𝐞𝐦 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫