NỘI THẤT QUÁN COFFEE HOUSE TEA
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ HỌA
VỊ TRÍ: BÀ TRIỆU