THIẾT KẾ COWORKING SPACE – QUẬN 1

Vị trí: số 21 Nguyễn Trung Ngạn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh