DỰ ÁN: ONE VERANDAH
CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ ẨN
DIỆN TÍCH: 79m2
ĐƠN VỊ THI CÔNG: ROEM DECOR