THIẾT KẾ QUÁN BÁNH – COFFEE

Chủ đầu tư: Mr. THÀNH

Vị trí: q7, Tp. Hồ Chí Minh