Thiết Kế Văn Phòng LANDMARK 4‎

Chủ đầu tư: Miss. LÊ TRANG

Vị trí: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình Thạnh, Tp. HCM