VĂN PHÒNG CANADIANSALAR

Địa chỉ: Quận 1
Ngân sách: Đang cập nhật
Hạng mục: Full
Diện tích: 770m2